Siirry pääsisältöön

Paulus Torkki

Paulus on erikoistunut tuotannonohjauksen suunnitteluun, tuottavuuden tutkimiseen ja vertaiskehittämiseen. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa General Electricin erikoissairaanhoidon toiminnanohjausjärjestelmän kehitystehtävissä, tutkijana Sairaala Ortonissa sekä asiantuntijana Nordic Healthcare Group Oy:ssa.

Pauluksella on kokemusta kymmenistä tutkimus- ja kehitysprojekteista erikoissairaanhoidossa erityisesti leikkauspotilaiden hoitoprosessien parissa vuodesta 2002 lähtien. Pauluksen väitöskirja käsitteli kirurgisten yksiköiden tuottavuuserojen syitä. Paulus toimii parhaillaan EU:n rahoittamassa Managed Outcomes -hankkeessa vastaavana tutkijana.

 

Julkaisut

 

Artikkelit

 

Torkki PM, Marjamaa RA, Torkki MI, Kallio PE, Kirvelä OA (2005): Use of anesthesia induction rooms can increase the number of urgent orthopedic cases completed within 7 hours. Anesthesiology 2005; 103:401-5

 

Marjamaa RA, Torkki PM, Torkki MI, Kirvelä OA (2005). Time accuracy of a radio frequency identification patient tracking system for recording operating room timestamps. Anesth Analg 2006 Apr; 102(4) :1183-6.  

 

 

Alho A, Torkki P, Torkki M, Hietaniemi K, Vuorinen J, Lehto M, Arajärvi E, Seitsalo S, Hirvensalo E. Vertailututkimus toimintaprosesseista lonkan ja polven tekonivelpotilaiden leikkaushoidossa. Suomen Ortopedia ja Traumatologia 2005; 28:3 430-2 (In Finnish) 

 

 

Torkki, P; Alho, A; Peltokorpi, A; Torkki, M; Kallio, P (2006): Managing urgent surgery as a process: Case study of a trauma center. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 22:2.  

 

 

Torkki, P; Peltokorpi, A; Alho, A; Aitamurto, J; Hynynen, M; Sjöberg, J; Tapper, A-M; Vuorinen, J; Seitsalo, S. (2007) Leikkaustoiminnan tehokkuutta tulisi mitata panos-tuotossuhteen avulla. Suomen Lääkärilehti, 41/2007, pp. 3765–8. (In Finnish)

 

 

Eklund F, Torkki P, Paavolainen P, Seitsalo S. Tuotantoprosessien vaikutus kustannuksiin erikoissairaanhoidossa. Suomen Ortopedia ja Traumatologia 2007 (In Finnish) 

 

 

 

Marjamaa R, Torkki P, Kirvelä O, Hirvensalo E. (2008)  Different workflow models and resource allocation for operating room. Special issue of Health Care Management Science  

 

Peltokorpi, A; Torkki, P; Kämäräinen, V; Hynynen, M. (2009) Improving economic efficiency of operating rooms: production planning approach. International Journal of Services and Standards, Vol. 5, No. 3: 199-213.  

 

Peltokorpi, A; Lehtonen, J-M; Torkki, P; Moilanen, T (2010) The effect of waiting time on productivity in elective surgery with a care guarantee. International Journal of Health Management and Information, Vol. 1, No. 2, pp. 99-110.  

 

Peltokorpi, A; Torkki, P; Tan, J; Aitamurto, J; Laakso-Salmenhaara, L; Arnala, I; Mecklin, J-P. Päiväkirurgian käytössä ja tuottavuudessa suuria eroja.  Suomen Lääkärilehti, 2010. Nro 49, pp.4095-4100. (In Finnish)

 

Ekelund U, Kurland L, Eklund F, Torkki P, Letterstål A, Lindmarker P, Castren M. Lead times and patterns of presentation in Swedish emergency departments. A basis for ANSWER, A National SWedish Emergency Registry. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2011  

 

Peltokorpi, A; Handolin, L; Frank, M; Torkki, P; Matthes, G; Ekkernkamp, A; Hirvensalo, E. (2011) International benchmarking of tertiary trauma centers: productivity and throughput approach, Journal of Trauma Management & Outcomes 3:5  

 

Malmström T, Huuskonen O, Torkki P, Malmström R (2012) Structured classification for ED presenting complaints -- from free text field-based approach to ICPC-2 ED application. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.2012, 20:76.

 

Lehtonen JM, Peltokorpi A, Torkki P (2012),Increasing operating room productivity by utilizing duration categories and a newsvendor model. International Journal of Health Care Quality Assurance  (Accepted) 

 

Malmström T, Torkki P, Valli J, Malmström R (2012), "Yhteispäivystyksen työnjako - Hyvinkään päivystyksen potilasvirta-analyysi", Suomen Lääkärilehti (In Finnish) 

 

 Malmström R, Kiura E, Malmström T, Torkki P, Mäkelä M. (2012) Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokitteluun liittyvät käytännöt Suomessa ja Ruotsissa. Suomen Lääkärilehti (In Finnish)  

 

Pitkänen L, Torkki P, Knaapi K, Rahiala E, Lahdenne P, Kallio P, Sillanpää K. (2012) ”Lapsipotilaan läpimenoaika – laatua ja tehoa päivystyspoliklinikalle” Suomen Lääkärilehti (In Finnish)

 

Konferenssijulkaisut ja -esitykset

   
Peltokorpi, A; Torkki, P; Valta, P; Kämäräinen, V; Hynynen, M. (2007) Managing productivity in multi-specialty operating unit. 6th International Conference of Healthcare Technology and Management in Pisa October 2007.  
 
Marjamaa R, Torkki P, Kirvelä O, Hirvensalo E. (2007)  Different workflow models and resource allocation for operating room. ORAHS conference St Etienne.  
 
Peltokorpi, A; Torkki, P; Kämäräinen, V; Hynynen, M. (2008) Improving efficiency of operating unit: production planning approach. 13th International Conference on Productivity and Quality Research in Oulu June 2008.  
 
Torkki, P; Peltokorpi, A; Haukkamaa, M; Sjöberg, J; Väyrynen, T; Mäntymaa, M-L; Kivelä, A; Tapper, A-M. (2008) Factors leading to a short hospital stay after hysterectomy. 13th International Conference on Productivity and Quality Research in Oulu June 2008.  
 
Peltokorpi, A; Torkki, P; Kämäräinen, V. (2008) Developing hospital’s operating unit efficiency measures. Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) annual meeting in Washington, DC October 2008.  
 
Lehtonen, J-M; Torkki, P; Peltokorpi, A; Moilanen, T (2009) How to increase productivity by improving scheduling in operating rooms? EUROMA conference Göteborg, Sweden, June 2009.  
Peltokorpi, A; Lehtonen, J-M; Torkki, P; Moilanen, T (2009) Optimal queue length for orthopaedic surgery with surgeon-specific queues and maximum waiting time. ORAHS conference Leuven, Belgium, July 2009.  
 
Peltokorpi, A; Torkki, P; Tan, J; Lehtonen, J-M (2010) Productivity effects of a focused ambulatory surgery unit, EUROMA conference Porto, Portugal, June 2010.  
 
Kämäräinen, V; Peltokorpi, A; Torkki, P (2010) Measuring healthcare productivity - from processes to system level. Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) annual meeting in Austin, TX November 2010  
 
Peltokorpi, A; Torkki, P; Lillrank, P. How to benefit from focus in health services? (2011) Service Research & Innovation Institute (SRII), Annual Conference, San Jose, CA March 2011.  
 
Malmström, T; Torkki, P; Lillrank, P. Regional Healthcare Service Systems(2011) Service Research & Innovation Institute (SRII), Annual Conference, San Jose, CA March 2011. Best Paper Award  
 
Turunen T, Särkkä M, Torkki P. The Pre-requisities for Value Based Pricing in Services.QUIS 2011 New York.  
 
Torkki P. Hip-Osteoarthritis case study: Operations Management and Demand-based approaches to healthcare outcomes and cost -benefits research. 7th Pan-Hellenic Congress, Athens, Greece)  
 
Marjamaa R, Torkki P, Torkki M ja Kirvelä O: Leikkaussalitoiminnan tehostaminen erillistä induktiosalia käyttämällä. Finnanest 2004.
 

Opinnäytetyöt

Torkki (2012): "Käypä prosessi - mikä selittää kirurgian tuottavuuseroja sairaaloiden välillä" Väitöskirja.

Muut Julkaisut

Alho, Antti; Peltokorpi, Antti; Torkki, Paulus (2004): Traumapotilaan hoitoprosessin kehittäminen. Working Paper No 2004/2.
 
Alho, A; Torkki, P; Peltokorpi, A (2005): Tuotantotaloutta leikkausyksikössä. Sairaalalehti 8/2005.  
 
Peltokorpi, A; Torkki, P; Sjöberg, J; Tapper, A-M; Väyrynen, T; Mäntymaa, M-L; Kivelä, A; Haukkamaa, M (2007): Teknillisen korkeakoulun HEMA Instituutin julkaisuja nro 10: Kohdunpoistoleikkauspotilaiden hoitoprosessin benchmarking – käypä prosessi.  
 
Alho, Antti; Torkki, Paulus; Torkki, Markus; Hietaniemi, Kalevi; Vuorinen, Jarmo; Lehto, Matti; Arajärvi, Eero; Seitsalo, Seppo; Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Hirvensalo, Eero (2006): Teknillisen korkeakoulun HEMA instituutin julkaisuja nro 7:Lonkan ja polven tekonivelpotilaiden hoitoprosessin benchmarking – käypä prosessi  
 
Torkki, Paulus; Ekroos, Nora; Brax, Saara (2006): Selvitys Hyvinkään vanhuspalveluiden hoitoketjusta. Teknillisen korkeakoulun HEMA instituutin julkaisuja.